Narzędzie APQP4H

Narzędzie APQP4H jest zalecane w procesie wdrażania komponentów instalacji wodorowej.

APQP4H wspiera każdą firmę, także spoza branży wodorowej, w wejściu na rynek produkcji komponentów wodorowych.

Zastosowanie metodologii VDA MLA  w przypadku wdrożenia komponentu systemu wodorowego dla branży automative.

Click to download the APQP4H tool

Wydawca narzędzia APQP4H udziela użytkownikowi licencji na komercyjne korzystanie z narzędzia, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

– zakup książki: „APQP4H Ocena, Planowanie, Jakość, Projekt dla branży komponentów systemów wodorowych”.

– udział w szkoleniu online na stronie www.apqp4h.com,

– udział w indywidualnym szkoleniu oferowanym przez wydawcę narzędzia APQP4H lub jego podmioty stowarzyszone.

Zarządzanie projektami za pomocą narzędzia APQP4H.

Szkolenia

Poszerz swoją wiedzę. Oferujemy szkolenia z zarządzania projektami i jakością, w oparciu o narzędzie APQP4H.